*

Sunday, 14 October 2012

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025


Sabtu, 13 Oktober 2012 Pejabat Pelajaran Daerah Kulaijaya telah mengadakan Taklimat Khas Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Taklimat ini telah diadakan di Dewan Seminar PPD Kulaijaya dan dihadiri oleh  warga PPD Kulaijaya bermula jam 8.30 pagi dan berakhir jam 2.30 petang. Seperti yang telah dimaklumkan kepada kami, taklimat ini telah diadakan serentak 1 Malaysia kecuali Negeri Melaka.

Taklimat disampaikan oleh Tn. Tim. PPD Kulaijaya, En. Shahat bin Md. Shah, Tn. Hj. Che Musttapa Bin Che Ismail dan Pn. Noraini Binti Mohd Nor. Mereka telah hadir ke sesi taklimat PPPM dan dipertanggungjawabkan untuk menyampaikannya kepada seluruh warga PPD Kulaijaya.
 
Jika pembaca ingin mengetahui lebih lanjut lagi, sila KLIK Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
RINGKASAN EKSEKUTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2015


INOVASI
KUALITI
KEBERHASILAN
INKLUSIF
 
 

RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB 1 KONTEKS DAN PENDEKATAN
BAB 2 VISI DAN ASPIRASI
BAB 3 PRESTASI SEMASA
BAB 4 PEMBELAJARAN MURID
BAB 5 GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
BAB 6 TRANSFORMASI KEMENTERIAN
BAB 7 STRUKTUR SISTEM
BAB 8 PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
LAMPIRAN
 
 
 
RINGKASAN EKSEKUTIF
 
 
BAB 1 :  KONTEKS DAN PENDEKATAN
 
LATAR BELAKANG PENYEDIAAN PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
 
OBJEKTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
 
PENDEKATAN MEMBANGUNKAN PELAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
 
GAMBARAN KESELURUHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
 
 
BAB 2 :  VISI DAN ASPIRASI
 
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN
Akses kepada kejayaan
Kualiti standard antarabangsa yang tinggi
Ekuiti untuk semua murid
Memupuk perpaduan dalam kalangan murid
Pelaksanaan berkecekapan tinggi
 
ASPIRASI MURID
Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika dan Kerohanian
Identiti Nasional
 
 
BAB 3  : PRESTASI SEMASA
 
AKSES KEPADA PENDIDIKAN
Penyertaan hampir sejagat telah dicapai di peringkat rendah
dan menengah rendah
 
KUALITI PENDIDIKAN
Prestasi murid dalam peperiksaan awam meningkat
Prestasi Malaysia dalam TIMSS
Prestasi Malaysia dalam PISA 2009+
TIMSS dan PISA menunjukkan bahawa terdapat sekolah
berprestasi Baik dan Sangat Baik di Malaysia
Peperiksaan awam dan pentaksiran antarabangsa menunjukkan
varians dalam standard
Kadar tamat persekolahan
Persepsi awam tentang kualiti keberhasilan pendidikan adalah
bercampur-campur
Data sedia ada menunjukkan perkembangan holistik murid
sedang berlaku
 
EKUITI DALAM PENDIDIKAN
Jurang pencapaian wujud antara negeri dan dalam negeri di seluruh
Malaysia
Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar semakin
berkurangan
Jurang pencapaian antara sekolah kebangsaan dengan jenis
kebangsaan semakin berkurangan
Isu prestasi rendah murid lelaki: jurang gender semakin melebar
Status sosioekonomi berterusan memberi impak besar kepada
prestasi murid
Jurang prestasi murid kekal antara sekolah awam dengan swasta
 
MEMBINA PERPADUAN MELALUI PENDIDIKAN
Pelbagai pilihan persekolahan mewujudkan persekitaran etnik
yang homogen
Kepelbagaian guru di sekolah
Penaziran sekolah JNJK Tahap perpaduan berdasarkan penaziran
 
MEMAKSIMUMKAN KECEKAPAN
Perbelanjaan asas Malaysia yang tinggi berbanding negara yang setara
dengannya berdasarkan tiga pengukuran berbeza
Perbelanjaan lebih tinggi telah diterjemahkan kepada keberhasilan murid
lebih baik dari segi akses, tetapi tidak semestinya dari segi kualiti
 
 
BAB 4  : PEMBELAJARAN MURID
 
KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
Kurikulum bertulis
Kurikulum yang diajar
Kurikulum untuk pentaksiran
Pelan Tindakan: Pembentukan dan aplikasi kurikulum
dan pentaksiran abad ke-21
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penambahbaikan kurikulum
sedia ada dan persediaan untuk perubahan struktur
Gelombang 2 (2016 hingga 2020) dan
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Melaksanakan kurikulum
baharu dan kurikulum semak semula
 
BAHASA
Pentaksiran kemahiran berbahasa di Malaysia
Pelan Tindakan: Mewujudkan penguasaan bahasa secara meluas
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pengukuhan system sedia ada
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal perubahan struktur
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperluas perubahan struktur
 
KUMPULAN BERKEPERLUAN KHUSUS
Sekolah kurang murid
Kumpulan pribumi dan minoriti
Pendidikan murid pintar cerdas
Pendidikan khas
 
PECUTAN PENINGKATAN SEKOLAH
Pelan Tindakan: Mempercepatkan peningkatan sekolah melalui daerah
dan negeri
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mentransformasi kepimpinan
negeri dan daerah
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan keluwesan
operasi untuk JPN, PPD dan sekolah
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Meluaskan hak membuat keputusan
 
 
BAB 5 :  GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
 
GURU
Demografi profesion keguruan
Kualiti pengajaran
Pemilihan guru
Latihan praperkhidmatan dan pembangunan profesionalisme
berterusan
Penempatan
Persekitaran kerja
Ganjaran dan pengurusan prestasi
Pelan Tindakan: Mentransformasi profesion keguruan
menjadi profesion pilihan
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard
dan sistem sokongan
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Mengukuhkan kemajuan dan
laluan kerjaya
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya
kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas
 
PEMIMPIN SEKOLAH
Pemilihan pengetua/guru besar
Demografi kepimpinan sekolah
Latihan dan pembangunan profesional
Persekitaran kerja sedia ada
Kemajuan kerjaya dan pengurusan prestasi
Pelan Tindakan: Memastikan seorang pengetua berprestasi tinggi
ditempatkan di setiap sekolah
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard
pemilihan dan sistem sokongan
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memartabatkan profesion
keguruan dan menganjak ke arah kepimpinan distributif
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya
kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas
 
 
 
BAB 6  : TRANSFORMASI KEMENTERIAN
 
SISTEM PENYAMPAIAN
Penilaian kedudukan semasa
Pelan Tindakan: Merapatkan jurang pelaksanaan
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Menetapkan semula peranan
dan mengukuhkan JPN dan PPD
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan penstrukturan semula
Kementerian secara meluas
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperkukuh kekuatan organisasi
 
PRODUKTIVITI SUMBER
Pelan Tindakan: Memaksimumkan keberhasilan murid untuk
setiap ringgit yang dibelanjakan
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mewajarkan kejayaan segera
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan kecekapan sistem
secara meluas
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan amalan terbaik
 
INFRASTRUKTUR SEKOLAH
Pelan Tindakan: Mengguna pakai standard infrastruktur sekolah
seragam disesuaikan dengan keperluan setempat
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Memastikan infrastruktur asas
yang mempunyai standard baik untuk semua sekolah
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melengkapkan sekolah untuk
menyokong kurikulum yang dipertingkat dan penyampaian pedagogi
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mentakrif keperluan
infrastruktur masa depan
 
ICT dalam PENDIDIKAN
Pelan Tindakan: Memanfaatkan ICT untuk pembelajaran
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mempertingkatkan asas ICT
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal inovasi dalam ICT
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan penggunaan
meluas sistem ICT yang inovatif
 
 
BAB 7  : STRUKTUR SISTEM
 
FASA DAN TEMPOH PENDIDIKAN
Fasa pendidikan
Pendidikan prasekolah
Pelan Tindakan: Penyelerasan dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Peluasan segera prasekolah dan
meningkatkan enrolmen pada semua peringkat pendidikan
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Pengukuhan kejayaan
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Pemastian akses sejagat
 
LALUAN PENDIDIKAN
Laluan pendidikan dan pilihan kerjaya
Pelan Tindakan: Penciptaan laluan pendidikan yang pelbagai
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pergukuhan pendidikan vokasional
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peningkatan inisiatif
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memastikan laluan
pendidikan untuk semua
 
MEMPERTINGKAT PERPADUAN DI SEKOLAH
Struktur sistem semasa dikekalkan
Keseragaman etnik dalam sistem pendidikan
Pendidikan Sivik di Malaysia
Sekolah Wawasan
RIMUP: Integrasi melalui aktiviti kokurikulum
Pelan Tindakan: Memperkukuhkan interaksi dan integrasi
di semua jenis sekolah
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penyediaan asas
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan intervensi
bagi memupuk perpaduan
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Penilaian semula pilihan sekolah
dan struktur sistem
 
SISTEM PEMBELAJARAN: IBU BAPA, MASYARAKAT
DAN SECTOR SWASTA
Tahap pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan
Pelan Tindakan: Anjakan ke arah sistem berfokuskan pembelajaran
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Sokongan kepada pelibatan
ibu bapa dan sektor swasta
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peluasan pelibatan ibu bapa
dan swasta
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menggalakkan pertambahan
inovasi sektor swasta
 
 
BAB 8  : PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
 
MENYUSUN LANGKAH PELAKSANAAN TRANSFORMASI
Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan kecekapan sistem dengan
menyokong guru dan memberi tumpuan kepada kemahiran teras
Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memacu peningkatan sistem
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menganjak ke arah kecemerlangan
dengan meningkatkan tadbir urus yang luwes
 
MELAKSANAKAN MEKANISME PENYAMPAIAN DENGAN KAEDAH
BERBEZA
Mengukuhkan komitmen dan keupayaan kepimpinan
dalam Kementerian
Mewujudkan satu unit kecil yang mempunyai kuasa untuk
memacu pelaksanaan Pelan Pendidikan
Memperhebat pengurusan prestasi dalaman dan luaran
Mendapat sokongan pegawai Kementerian dan pihak berkepentingan lain
 
MEMULAKAN PERJALANAN
Persediaan untuk penghasilan Laporan Akhir Pelan Pembangunan
Pendidikan
Perubahan dan dapatan awal
 

 


sila KLIK disini untuk laporan terperinci: Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025


Sekian...
 
 


2 comments :

  1. sedap muzik ini, sangat menenangkan hati orang. tambahan hiasan kelopak bunga ros pun sesuai sekali.tak nampak rumit.

    ReplyDelete
  2. TQ... kerana sudi kunjung ke Blogspot saya....

    ReplyDelete