*

Thursday, 10 May 2012

Perintah Am Bab A - G


PERINTAH - PERINTAH AM PERSEKUTUAN
 BAB A


 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2005

 (Membatalkan
LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT)
 BAB B
 ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
 BAB C
 CUTI
 BAB D
 TATATERTIB
 BAB E
 RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN
 BAB F
 PERUBATAN
 BAB G
 WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA

No comments :

Post a Comment